Alessandro BiancardiNakupuji zde pravidelně
Kategorie
Infolinka: 607 873 952
Po-Pá: 8-15 hod

Video soutěž 1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže „Video soutěž“ (dále jen „Soutěž) je Chyť a pusť s.r.o. se sídlem Rokycanská 1337/64, 312 00 Plzeň, IČ: 02366959 (dále jen „Pořadatel“). Pořadatel vydává tato Pravidla Soutěže (dále jen "Pravidla").

Soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Facebook. Facebook s ní není žádným způsobem spojen. Účastník Soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli Soutěže a nikoliv sociální síti Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně Soutěže musí být směřovány Pořadateli, nikoliv Facebooku.

 1. Trvání a místo soutěže

Soutěž se uskuteční od 21. 9. 2015 do 31. 12. 2015 23:59 na území České republiky.

Soutěž probíhá na elektronických stránkách Pořadatele na adrese www.facebook.com/chytapust.cz (dále jen „Facebooková stránka) provozované sociální sítí Facebook.

 1. Podmínky účasti v Soutěži

Účastníkem Soutěže může být výhradně svéprávná fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která dosáhla 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce), s platným uživatelským účtem na Facebooku, která splní podmínky účasti v Soutěži. Soutěže se nemohou účastnit právnické osoby a zaměstnanci Pořadatele a jejich blízké osoby.

Účastník Soutěže současně uděluje svůj souhlas s účastí v Soutěži dle těchto Pravidel, souhlasí se zněním Pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry způsobem dle Pravidel.

 1. Vyloučení ze soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ty soutěžící, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, a také soutěžící, u kterých má podezření na podvodné jednání, porušování dobrých mravů, falšování, nebo zneužívání a porušování pravidel. Takto může být z účasti na Soutěži vyloučen i výherce.

Za takové praktiky je považováno zejména, nikoli však výlučně, použití nedovolených prostředků (např. hackerské nástroje, viry, trojské koně apod.), nebo získání jiné výhody pomocí manipulace, účast prostřednictvím výherních spolků, automatizovaných služeb a především prostřednictvím profesionálních výherních služeb, účast jménem třetí osoby (s jejím i bez jejího vědomí).

 1. Průběh soutěže a výběr výherců

V rámci stanoveného data bude na Facebookové stránce zveřejněn příspěvek se zadáním soutěže. Po dobu trvání soutěže je úkolem soutěžícího natočit video a poslat jej ve zprávě na Facebookové stránce Pořadatele ve formátu mp4 nebo jiné podporované formě Facebookem - seznam podporovaných video formátů. Video musí obsahovat pozdrav „Zdravíme Chyť a pusť od vody“. Toto znění nemusí být doslovné, ale pozdrav musí obsahovat slovní spojení „Chyť a pusť“. Každý měsíc vybere Pořadatel 3 videa, která odmění. V případě, že budou v daný měsíc do soutěže zaslány méně než 3 videa, odměnu získají pouze 2 nebo i jen 1 video. Posuzovat se bude především kreativita a originalita soutěžících a kvalita a vtipnost videa. Vítány jsou videa s rybou, při zdolávání ryby, z průběhu lovu, z loďky atd. Nežádoucí jsou pak videa, kde se s rybou zachází špatně, ryba je špinavá nebo mrtvá, případně video obsahuje jinak závadný a nevhodný obsah. Každý účastník soutěže může soutěžit vícekrát, ale vyhrát může pouze jednou. Video by mělo mít maximálně 1 minutu.

 1. Výhry, oznámení o výhře a jejich předání

Výhry v soutěži jsou:

 1. Místo: 10 kg pelet Chyť a pusť, kšiltovka Chyť a pusť, mikina Chyť a pusť,
 1. Místo: 4 kg pelet Chyť a pusť, kšiltovka Chyť a pusť,
 1. Místo: 4 kg pelet Chyť a pusť, kšiltovka Chyť a pusť. 


Výherce bude vyhlášen vždy 10. následujícího měsíce na Facebookové stránce a prostřednictvím zprávy na Facebookové stránce musí zaslat kontaktní údaje pro odeslání výhry. O předání výher budou výherci informováni pomocí přímé zprávy na Facebookové stránce.  Pokud nedojde k zaslání kontaktních údajů výhercem do 14 dnů od kontaktování, či výherce výhru odmítne, zaniká nárok výherce na získání této výhry a výhra propadá ve prospěch Pořadatele, který může rozhodnout o jejím případném přidělení dalšímu Soutěžícímu. Na výhry nevzniká žádný právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

 1. Osobní údaje

Účastník soutěže zapojením do Soutěže dobrovolně poskytuje Pořadateli osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, korespondenční adresa a telefonní číslo a uděluje souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů ke zpracování osobních údajů za účelem vyhodnocení Soutěže a k provádění jakýchkoliv marketingových činností. Současně souhlasí s využitím své e-mailové adresy za účelem doručování informací komerční komunikace od Pořadatele. Souhlas se poskytuje na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán písemným oznámení o odvolání doručeného společnosti.

 1. Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel Soutěže, na zrušení Soutěže, délku trvání, jakož i podmínky Soutěže, zejména, ale ne výlučně, počet výherců, jakož i druhy výher. Změnu Pravidel a podmínek Soutěže pořadatel vhodným způsobem zveřejní.

Pořadatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými Účastníky Soutěže v souvislosti s neuplatněním, resp. nevyužitím výhry. Pořadatel Soutěže není odpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé během řízení Soutěže. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se Soutěže, bude rozhodnutí Pořadatele konečné a závazné. Zapojením se do Soutěže vyjadřují Účastníci Soutěže svůj souhlas řídit se těmito Pravidly. 

V Plzni dne 21. září 2015

Nakupujete mimo ČR? Přepnout měnu do EUR