Zábava a inspirace

Jak se stát rybářem z povolání? Základní informace o českých rybářských školách

Možná vás samotné čeká rozhodování, jaký obor si po základní škole vybrat. Sami máte jasno v tom, že vás to od mala nejvíce táhlo k vodě a práce v rybolovu je to, co byste chtěli dělat. Možná jste rodiče malého „vodníka“, který se vždy nesmírně těší do rybářského kroužku (ty jsou dnes součástí každého i menšího města a přijímají do svých řad děti již v předškolním věku, aby se v nich naučily základy rybaření), a vy už teď přemýšlíte, že byste jej směrovali touto cestou. Pojďme se tedy dozvědět více o tom, jak si stojí rybářské školy v České republice.

12.07.2018 4 minuty čtení

Jak se stát rybářem z povolání? Základní informace o českých rybářských školách

Možná vás samotné čeká rozhodování, jaký obor si po základní škole vybrat. Sami máte jasno v tom, že vás to od mala nejvíce táhlo k vodě a práce v rybolovu je to, co byste chtěli dělat. Možná jste rodiče malého „vodníka“, který se vždy nesmírně těší do rybářského kroužku (ty jsou dnes součástí každého i menšího města a přijímají do svých řad děti již v předškolním věku, aby se v nich naučily základy rybaření), a vy už teď přemýšlíte, že byste jej směrovali touto cestou. Pojďme se tedy dozvědět více o tom, jak si stojí rybářské školy v České republice.

Rybáři z povolání v praxi

Nutno říci, že vystudovat rybářskou školu neznamená jen chytat v budoucnu ryby a nahazovat vlasec. Absolventi rybářských škol jsou specialisté, kteří se mohou uplatnit ve službách pro rybářství, stejně tak z nich ale mohou být rybářští technici v provozech rybářské prvovýroby, technici při výrobě rybářských potřeb, odborníci ve zpracování a odbytu rybářské produkce nebo samostatní podnikatelé v oblasti rybářství. Bývají z nich zkušení hospodáři rybářských revírů a pracovníci rybářských svazů. Mohou se ale uplatnit i ve vodohospodářství, podnicích povodí řek, organizacích zabývajících se ochranou přírody či v orgánech státní správy. Česko se pyšní silnou rybářskou tradicí, a to přesto, že nemáme moře a zaměřujeme se pouze na sladkovodní ryby. I napříč tomu ale podle průzkumů v Česku kvalitní rybáři z povolání stále chybí.

Kam po základní škole

Česko disponuje několika rybářskými školami. My se ale zaměříme na dvě nejznámější, tradiční, kde jinde než v ráji rybníků, Jihočeském kraji. Tou první je Střední rybářská škola Vodňany. Nabízí úplné střední odborné vzdělání a čtyřleté studium je zde zakončeno maturitní zkouškou. Studenti se zde učí odbornosti v obecném rybářství, vodním hospodářství, rybářství ve volných vodách, v chovu ryb i v rybníkářství. Od září 2018 nabízejí ve Vodňanech možnost dálkového studia rybářství zakončeného titulem DiS.

Druhou střední školou je Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v Třeboni, která má věhlas také ve světě. Následuje moderní technologie a během své téměř šedesátileté existence vychovala stovky rybářských odborníků, kteří se uplatnili i v zahraničí. V současné době v Třeboni nabízejí tříletý učební obor „Rybář“, po kterém mohou studenti pokračovat ve dvouleté rybářské specializaci zakončené maturitou. Druhým oborem, který můžete v Třeboni studovat, je obor „Ekologie a ochrana krajiny – vodohospodář“. O ten mají údajně vysoký zájem dívky, které se zajímají o životní prostředí a baví je biologie, geologie a meteorologie.

Rybáři vysokoškoláci

Studenti, které odborné obory zaujmou, mohou pokračovat ve vysokoškolském studiu. Také v této oblasti vybíráme dvě v České republice vyhlášené vysoké školy. V rámci první z nich, Mendelovy univerzity v Brně, mohou maturanti pokračovat v oboru Rybářství a hydrobiologie, který zde má tradici již od roku 1949.

Druhou významnou vysokou rybářskou školou je Jihočeská univerzita a její Fakulta rybářství a ochrany vod. Ta se pyšní tím, že zdejší absolventi pravidelně nalézají uplatnění v oboru na vysokých pozicích v oblasti Povodí, Ministerstva životního prostředí, Ministerstvo zemědělství a významných státních institucích.

V případě, že je pro vás nebo vaše děti rybářství více než koníček a trávíte jím většinu času, stojí za to zvážit studium střední a následně vysoké rybářské školy. Vaše práce tak může být současně vaší láskou, a to je u každého povolání to nejdůležitější.

Komentáře ke článku (0)

Zatím žádné názory

Další články ze sekce

Nakupujete mimo ČR? Přepnout měnu do EUR