Zprávy od vody

Rybáři pozor: nezapomeňte do 15. ledna 2014 vrátit starou povolenku!

Je rybaření vaší vášní, které se nechcete vzdát ani pro rok 2014? Pak věnujte pozornost následujícím řádkům, a to zvláště v případě, že jste ještě doposud neodevzdali starou povolenku vydanou během roku 2013. Každý držitel povolenky k lovu ryb udicí pro vody pstruhové i mimo pstruhové je totiž povinen vrátit povolenku do 15 dnů po skončení její stávající platnosti. Je-li to i váš případ, nepropadejte panice, ještě stále zbývá několik dnů, během kterých můžete starou povolenku bez jakékoli sankce vrátit a získat povolenku novou.

08.01.2014 2 minuty čtení Komentář (1)

Rybáři pozor: nezapomeňte do 15. ledna 2014 vrátit starou povolenku!

Je rybaření vaší vášní, které se nechcete vzdát ani pro rok 2014? Pak věnujte pozornost následujícím řádkům, a to zvláště v případě, že jste ještě doposud neodevzdali starou povolenku vydanou během roku 2013. Každý držitel povolenky k lovu ryb udicí pro vody pstruhové i mimo pstruhové je totiž povinen vrátit povolenku do 15 dnů po skončení její stávající platnosti. Je-li to i váš případ, nepropadejte panice, ještě stále zbývá několik dnů, během kterých můžete starou povolenku bez jakékoli sankce vrátit a získat povolenku novou.

V jaké podobě mám povolenku vrátit?

Povolenky vydané v roce 2013 musí být řádně a především čitelně vyplněny, a to z obou stran. Spolu s povolenkou musíte odevzdat také vyplněný sumář úlovků (zdarma ke stažení na internetu) a sumář docházek. V sumáři je nutno uvést správné šestimístné evidenční číslo revíru a jeho přesný název. Tuto informaci naleznete v Bližších podmínkách k výkonu rybářského práva na revírech MRS. Nezapomeňte také na to, že docházky je nutno zaznamenat i pro dny, kdy nebylo dosaženo žádného úlovku. Pokud si nebudete vědět s vyplněním těchto dokumentů rady, vyhledejte dokument Soupis rybářských revírů, který je vydáván spolu s každou novou povolenkou. Pokud dokumenty nebudou řádně vyplněny, nelze je odevzdat a získat tak povolenku novou.

Kde mám povolenku spolu s dalšími dokumenty odevzdat?

Pro odevzdání řádně vyplněné povolenky z roku 2013 a sumáře docházek a úlovků máte hned několik možností. Buďto dokumenty fyzicky odevzdáte přímo organizaci, která je vydala, nebo je můžete zaslat doporučeně poštou na adresu, kde má organizace nahlášené své trvalé sídlo. Pokud je to alespoň trošku možné, preferujte spíše osobní předání dokumentů. Získáte tak zpětnou vazbu, případně hned na místě napravíte případné nedostatky, které mohou být při prvotní kontrole zjištěny.

Jak získám povolenku pro rok 2014?

Pro vydání nové povolenky je nutno odevzdat výše uvedené dokumenty, a to společně s platným rybářským lístkem, členským průkazem MRS a potvrzením o splnění pracovní povinnosti. Dále je nutno vyplnit žádanku o novou povolenku, a to vše odeslat v obálce, kde bude nad vaší adresou uveden variabilní symbol (číslo člena) a v závorce výše vašeho členského příspěvku. Členské příspěvky je nutno uhradit do konce února. Pokud byste tyto příspěvky chtěli uhradit v hotovosti přímo v rámci vydání nové povolenky, nebude tato platba akceptována. 

Komentáře ke článku (1)

šimon 14.01. 22:05:19

......a jak je to v ČRS

Další články ze sekce

Nakupujete mimo ČR? Přepnout měnu do EUR